PROJEKTY

OBRZEŻA | kurator: Rafał Ziąbka
Cykl performansów muzycznych oraz działań instalacyjno-wykładowych, który ma przełamać sposób patrzenia na świat teatralno-performatywny wyłącznie przez pryzmat dominującego
w naszym kraju modelu teatru repertuarowego.

W 2D | kuratorka: Paulina Zajdel
Projekt mający na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat depersonalizacji i derealizacji we współczesnym świecie i zwracający uwagę na problem oraz na potrzebę tworzenia możliwości wstępnej autodiagnozy.

ACE | kuratorka: Jaśmina Sytek
Projekt, mający na celu zaznajomienie odbiorców z tematem aseksualizmu oraz próbę wprowadzenia go jako tematu do sfery sztuki i dyskusji publicznej.

BLOK KONFERENCYJNY NSK
Festiwal Nowa Siła Kuratorska to nie tylko kuratorskie debiuty i mierzenie się z praktyką produkcji wydarzeń w sferze kultury, ale także stawianie sobie istotnych celów w dziedzinie edukacji artystycznej. Wychodząc im naprzeciw, postanowiliśmy wyodrębnić specjalny Blok Konferencyjny, będący wprowadzeniem zarówno do tegorocznego idiomu festiwalu, jak i zagadnień poruszanych w ramach poszczególnych projektów.


Brak komentarzy: