środa, 23 marca 2016

NSK 2016!

Nowa Siła Kuratorska 2016 to ósma już edycja festiwalu opartego na współpracy twórców i młodych kuratorów, którego formuła polega na produkcji oraz prezentacji interdyscyplinarnych projektów kuratorskich skoncentrowanych głównie na współczesnym teatrze i performansie, a także na community art, sztukach wizualnych oraz fotografii dokumentalnej i filmie.
Jako młodzi kuratorzy chcemy zmierzyć się z nowym sposobem programowania wydarzeń kulturalnych, pomóc zadebiutować młodym poznańskim artystom oraz stworzyć artystyczny festiwal studencki dedykowany szerokiemu gronu odbiorców.

Wszystkie nasze wydarzenia festiwalowe są darmowe, ponieważ tworząc ten Festiwal, chcemy dotrzeć do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców – nie tylko do osób interesujących się sztuką, ale także do tych, którzy do tej pory często byli wykluczeni z uczestnictwa w kulturze.

Festiwal będzie rozpoczyna się 29 kwietnia, a trwać będzie do 25 maja.

NSK składa się z 5 projektów, z których każdy, poprzez interdyscyplinarne działania, bada i komentuje różne zagadnienia dotyczące teatru i kultury.

Zapraszamy do śledzenia naszych kont na Facebookoraz Instagramie.


W ramach tegorocznej edycji zrealizujemy pięć projektów:
Postanowiliśmy zająć się krytyczną analizą wczesnych dzieł Warlikowskiego, zrealizowanych w Teatrze Nowym w Poznaniu – Trucizną teatru (1993), Roberto Zucco (1995) i Zimową opowieścią(1997). Bez znajomości poznańskich spektakli niemożliwy jest całościowy ogląd twórczości artysty. Nasz projekt pozwoli na jej zreinterpretowanie, a co za tym idzie, wzbogacenie i dopełnienie stanu wiedzy o teatrze Warlikowskiego i o teatrze współczesnym w ogóle. Jednak do badań nad teatrem nie posłużymy się narzędziami stricte teatralnymi, ale wykorzystamy także zasoby sztuk wizualnych – tak silnie obecnych w twórczości Warlikowskiego. Pozwoli nam to na ukazanie problemu z innej perspektywy. W ramach projektu zorganizujemy: wystawę teatraliów – ze zdjęciami Stefana Okołowicza, projekcję archiwalnego spektaklu Warlikowskiego, panel dyskusyjny ze znawcami teatru – prof. Dobrochną Ratajczakową, prof. Ewą Guderian-Czaplińską, dr. Tomaszem Kowalskim oraz dr. Piotrem Gruszczyńskim – a ponadto wydamy katalog poświęcony poznańskiej twórczości reżysera.PROJEKT: DROGA to próba skonfrontowania motywu drogi poprzez dwa różne media: teatr i film. Wszystkie wydarzenia odbędą się na Stacji Szamocin i skupiają się wokół tematu kresów zachodnich oraz przenikania się kultur. Nasz projekt zwraca na to uwagę poprzez zaprezentowanie szerszej publiczności książki Armina Müllera Lalkarz König i ja. Powrót na Dolny Śląsk. Wobec tego do projektu zostało zaangażowane Międzywydziałowe Koło Filmoznawców i Medioznawców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Proponujemy także wykład o motywie drogi w historii teatru. Projekt ten zakłada integrację środowiska akademickiego z mieszkańcami Szamocina, okolicznych szkół i szamocińskiego i poznańskiego Domu Dziecka. Ważnym wydarzeniem ma być integracyjne ognisko podczas, którego odbywać się będzie projekcja filmowa.


Punktem wyjścia przy tworzeniu tego projektu było przekonanie o braku należytej animacji kulturalnej w systemie nauczania. Chcemy poszerzyć świadomość potrzeby rozwijana tej dziedziny i wdrażania jej w procesy edukacji. Dodatkowo, poprzez zaproszenie do udziału młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieży z rodzin nienormatywnych, jak i normatywnych będziemy starali się zintegrować różne środowiska, poprzez realizację warsztatowego spektaklu teatralnego, prowadzonego przez pedagoga teatru. Zależy nam na promowaniu idei pedagogiki teatru, dlatego nasz projekt kierujemy także do studentów, nauczycieli, animatorów oraz wszystkich tych, którzy zainteresowani są ta formą edukacji.


Projekt ma na celu przybliżenie odbiorcom dziedziny, jaką jest charakteryzacja teatralna i ukazanie jak ważną, choć często niedocenianą, jest praca charakteryzatora. Praca charakteryzatora jest istotnym elementem, przygotowującym wizualnie aktora do odegrania roli. W projekcie przybliżona zostanie praca specjalistów zajmujących się teatralnym wizażem. W projekcie CHARAKTERYzacje chcemy zorganizować cykl wydarzeń – warsztaty z charakteryzacji oraz wernisaż ukazujący efekty pracy podczas warsztatu.

  
Klub Festiwalu Nowa Siła Kuratorska (#NSKLUB) będzie składał się z interdyscyplinarnych wydarzeń, zestawiających dwie płaszczyzny: akademicko-merytoryczna z rozrywkową. Punktem wyjścia dla naszej pracy jest stworzenie projektu, który nie rezygnując z ambicji artystycznych koncentrować się będzie wokół nieformalnych spotkań. „Wieczorne” spotkania #NSKLUB będą swoistymi odpowiedziami/przedłużeniami pozostałych „dziennych” wydarzeń Festiwalu. Klub NSK powstał z myślą o pozostałych projektach Nowej Siły Kuratorskiej, składającej się z kilku samodzielnych programów kuratorskich. Klub jest odpowiedzią, reakcją, dopełnieniem, komentarzem, przedłużeniem wydarzeń festiwalowych. Stwarza niestandardową przestrzeń do nieformalnej i zaangażowanej dyskusji, na którą zazwyczaj nie ma miejsca podczas projektów akademickich.