czwartek, 19 kwietnia 2018

Projekty tegorocznej edycji Festiwalu

Obrzeża” to cykl performansów muzycznych oraz działań instalacyjno-wykładowych, który ma przełamać sposób patrzenia na świat teatralno-performatywny wyłącznie przez pryzmat dominującego w naszym kraju modelu teatru repertuarowego. Cykl odwołuje się do najprężniej rozwijających się nurtów teorii i praktyki artystycznej –
w szczególności
sound artu1, bio artu2, improwizacji, przypadków łączenia nauki oraz sztuki (art & science).
1 Sound artgatunek współczesnej sztuki, dla której podstawowym medium jest dźwięk i różne jego przestrzenne i instrumentalne reprezentacje.
2 Bio art gatunek współczesnej sztuki, która jako swoje podstawowe medium wykorzystuje rozmaite formy biologiczne.

Celem projektu „w 2D” jest zwiększanie świadomości społecznej na temat depersonalizacji i derealizacji we współczesnym świecie. Zwrócenie uwagi na problem
oraz na potrzebę tworzenia możliwości wstępnej autodiagnozy jest tu kluczowe, a jednak
tak często pomijane. Opowiadanie o tych doświadczeniach poprzez pryzmat nie tylko psychologii i nauki, lecz również działań artystycznych oswaja i przybliża poruszaną tematykę, ale także - co istotne w kontekście całego Festiwalu – stanowi niezwykle interesujący materiał wyjściowy do badań i poszukiwań artystycznych – szczególnie tych odwołujących się do performatywności i dotyczących statusu bycia widzem i performerem jednocześnie.

Projekt „ACE” ma na celu zaznajomienie odbiorców z tematem aseksualizmu i próbę wprowadzenia go jako tematu do sfery sztuki. W naszym społeczeństwie temat aseksualizmu jest praktycznie nieobecny, jednak nie jest to właściwie temat tabu, bo brak dyskusji wynika przede wszystkim z naszej ograniczonej wiedzy i ograniczonej liczby źródeł. Nie tylko kwestia ta nie pojawia się w przestrzeni publicznej, przez co niewiele osób zdaje sobie sprawę z istnienia tej orientacji, ale też rzadko staje się ona tematem spotkań
czy wykładów w samym środowisku LGBT+.
W sytuacji niedostępności źródeł i opracowań oraz znikomej ilości działań artystycznych dotyczących podejmowanego zagadnienia, powołanie projektu do życia można potraktować jako akt polityczny, żywą instalację deklarującą: „Jesteśmy”

Festiwal Nowa Siła Kuratorska to nie tylko kuratorskie debiuty i mierzenie
się z praktyką produkcji wydarzeń w sferze kultury, ale także stawianie sobie istotnych celów w dziedzinie edukacji artystycznej. Wychodząc im naprzeciw, postanowiliśmy wyodrębnić specjalny Blok Konferencyjny, będący wprowadzeniem zarówno
do tegorocznego idiomu festiwalu, jak i zagadnień poruszanych w ramach poszczególnych projektów.
Performuj albo giń!” to w wymiarze praktycznym próba zmiany zastanej rzeczywistości przez działania artystyczne; w wymiarze teoretycznym skupimy
się na ukazaniu performatyki jako swoistego klucza interpretacyjnego dla różnorodnych zjawisk kulturalnych, społecznych, a nawet technologicznych.