środa, 20 kwietnia 2016

Przedstawiamy nasz pierwszy projekt!
Klub Festiwalu Nowa Siła Kuratorska (#NSKLUB) jest projektem kuratorskim utrzymanym w duchu madryckiej movidy (movida madrileña) – ruchu społeczno-kulturowego, który pojawił się w Hiszpanii w latach 70. i był otwarciem się młodych artystów na nową obyczajowość. Klub jest odpowiedzią, reakcją, dopełnieniem, komentarzem, przedłużeniem wydarzeń festiwalowych. Stwarza niestandardową przestrzeń do nieformalnej i zaangażowanej dyskusji, na którą zazwyczaj nie ma miejsca podczas projektów akademickich. 

Wydarzenia ‪#‎NSKLUBu‬ odbywają się w: Twoja Stara oraz Tostowina (OFF Garbary).

Zapraszamy:
22 kwietnia, piątek
29 kwietnia, piątek
13 maja, piątek
19 maja, czwartek

Więcej info: https://www.facebook.com/events/1052320468174459/kuratorzy: Enia Kopytko, Zofia Machowska, Julia Patan, Szymon Patrylak – studenci wiedzy o teatrze UAM w Poznaniu: specjalizacja "Interdyscyplinarne projekty kuratorskie" oraz "Teatr wspólnot lokalnych"

Enia Kopytko – wokalistka, członkini Chóru Akademickiego UAM. Ma za sobą wiele festiwali i konkursów muzycznych ogólnopolskich i zagranicznych. Dawniej związana z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, skąd pochodzi.

Zofia Machowska – wiolonczelistka, pochodzi ze Szczecina, gdzie ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. Uczestniczyła w licznych projektach artystycznych i festiwalach: krajowych, jak i zagranicznych. Obecnie współpracuje z Orkiestrą Antraktową Teatru Polskiego w Poznaniu.

Julia Patan – studentka trzeciego roku studia aktorskiego STA w Poznaniu. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce, uczestnicząc w warsztatach aktorskich. Gra na pianinie oraz próbuje swych sił na scenie, występując m.in. z zespołem Zenona Laskowika i biorąc udział w dyplomach pokazowych w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Szymon Patrylak – pochodzi z Krosna, studiował wcześniej Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. W 2015 roku był asystentem reżysera przy operze "Mikołajek i inne chłopaki" w Teatrze Wielkim w Poznaniu.

Brak komentarzy: