poniedziałek, 16 maja 2016

#NSKLUB komentuje CHARAKTERYzacje, czwartek 19 maja, start: 21:00 w Tostowina w OFF GARBARYSpotykamy się o 21:00 w Tostowina w OFF Garbary, a o 22:00 przenosimy się na do Twoja Stara. gdzie będzie miała miejsce instalacja i afterparty.


Trzecie wydarzenie Klubu Festiwalowego poświęcone jest projektowi CHARAKTERYzacje (S. Piechaczyk, M. Rakowska, A. Samocka).

Charakteryzacja jest rzemiosłem wymagającym od podejmujących się jej poświęcenia wielu lat na kształcenie się i doskonalenie umiejętności. Jest także formą sztuki, w której zdolności manualne idą w parze z kreatywnością i ideą. Charakteryzatorzy bywają malarzami, konstruktorami i wizjonerami, wykorzystującymi twarz i ciało jako płótno do tworzenia. Jednak często efekty ich pracy widać z niewymiernej perspektywy. W projekcie przybliżamy pracę charakteryzatorów na tyle, aby obronić tezę, że charakteryzacja jest autonomiczną sztuką.

W ramach projektu komentującego odbędzie się: 

  • wykład o tym, jak kostium wpływa na ciało, Natalia Kołodziej - (Tostowina, start; 21:00)
  • instalacja "-ru, -rze, -rów", Krystian Koźbiał - (Twoja Stara, start: 22:00)
  • afterparty (Twoja Stara) 

Klub Festiwalu Nowa Siła Kuratorska (#NSKLUB) jest projektem kuratorskim utrzymanym w duchu madryckiej movidy (movida madrileña) – ruchu społeczno-kulturowego, który pojawił się w Hiszpanii w latach 70 i był otwarciem się młodych artystów na nową obyczajowość. Klub jest odpowiedzią, reakcją, dopełnieniem, komentarzem, przedłużeniem wydarzeń festiwalowych. Stwarza niestandardową przestrzeń do nieformalnej i zaangażowanej dyskusji, na którą zazwyczaj nie ma miejsca podczas projektów akademickich.

kuratorzy: Enia Kopytko, Zofia Machowska, Julia Patan, Szymon Patrylak 

Brak komentarzy: