wtorek, 24 marca 2015

(NIE)NASYCENIE - opis projektu

Projekt (NIE)NASYCENIE


Wydarzenia:
  • Warsztaty języka migowego - Kościan 13.06
Kuratorzy projektu: Aldona Bartkowiak, Michał Gondek, Klaudia Staśkowska
Artystka zaangażowana do projektu: Agnieszka Misiewicz


W projekcie skupimy swoją uwagę na jednostce, osobie w konkretnej sytuacji życiowej -niepełnosprawnej, zastanawiając się nad jej spostrzeżeniami czy trafnością sposobów komunikacji. Istotnym jest ukazanie potencjału człowieka, który przekracza własne bariery, ale i jego możliwości aktywnego uczestnictwa w tworzeniu kultury. Niepełnosprawność nie równa się wykluczeniu, mimo nakładanych na nas ram stereotypów, które często warunkują nasze podejście do tego problemu. Wspólne warsztaty języka migowego pozwolą na zrobienie pierwszego kroku ku polepszeniu komunikacji oraz pracy nad zapobieganiem izolacji społecznej. Ukażą także język migowy jako wyjątkową formę ekspresji artystycznej – w efekcie warsztatów uczestnicy wspólnie przetłumaczą i zamigają piosenkę. Jednodniowe warsztaty odbędą się w Kościańskim Ośrodku Kultury co pozwoli na poszerzenie zasięgu działań poza główny ośrodek festiwalu, którym jest Poznań. Poprowadzi je członkini Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST oraz zespołu Migaj.eu – Agnieszka Misiewicz.

Brak komentarzy: