piątek, 13 marca 2015

REANIMACJA: REPATRIANT - opis projektu

Projekt REANIMACJA: REPATRIANTWydarzenia:
  • premiera spektaklu teatralnokomiksowego - 25 maja
  • finisaż wystawy prac komiksowych powstałych podczas spektaklu - 21 czerwca
 Kuratorzy projektu: Aleksandra Henglewska, Arnold Prządka, Kaja Pisarczyk, Karolina Nowicka
Artyści zaangażowani do projektu: Kuba Kapral, Adam Kabat, Karolina NowickaProjekt Reanimacja: Repatriant ma za zadanie popularyzację historii regionu Wielkopolski ujęte w nietypowej, interdyscyplinarnej formie artystycznej – spektaklu, który wykorzystuje również sztukę komiksową.
Punktem wyjścia do stworzenia projektu był budynek Collegium Maius, obecnie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, w czasie I wojny światowej natomiast Komisja Kolonizacyjna mająca za zadanie przekazywanie ziem polskich Niemcom. Docelowo spektakl ma opowiadać o historiach kobiet wysiedlonych podczas II wojny światowej – Polki wysiedlonej przez sowietów oraz Niemki wysiedlonej przez Polaków. Zainteresowanie właśnie losami kobiet wynika z tego, iż najczęściej w relacjach historycznych są one pomijane, kobietom nie stawia się pomników, nie uważa się za bohaterki. Spektakl ma pomóc w zmianie takiego postrzegania, propagować mniej znaną historię.
Dramaturgia spektaklu ma także nawiązywać do rzeźb, które po II wojnie światowej zniknęły z kopuły budynku Collegium Maius, ponieważ były pozostałością właśnie po Komisji Kolonizacyjnej i miały reprezentować niemiecką kulturę. W projekcie rzeźby te mają symbolizować ludzi wysiedlonych ze swoich ojczyzn.
Reanimacja: Repatriant ma łączyć w sobie sztukę teatralną i komiksową. Do współpracy zostali zaproszeni więc: reżyser teatralny (Kuba Kapral), aktorzy oraz artyści komiksowi. Miejsce premiery to hol główny Collegium Maius. Aktorzy poprzez swoje sceniczne działania opowiedzą historie wysiedlonych kobiet, a artyści komiksowi będą na żywo uzupełniać obraz rysunkiem. W rezultacie osiągnięta zostanie spójna całość, która otwiera nowe perspektywy odbiorczo-poznawcze. Osoby zainteresowane sztuką komiksu poznają historię przesiedlanych kobiet, a pasjonaci historii zobaczą sztukę komiksu w nietypowej odsłonie. Dlatego też na premierę zostaną zaproszone dwie szkoły – z Wrześni i Nowego Tomyśla, aby takie ujęcie sztuki propagować również wśród młodzieży z mniejszych miejscowości. Projekt ten niesie za sobą nie tylko doznania artystyczne, ale także posiada szeroką wartość edukacyjną.
Sztuka komiksu jest sztuką niszową, uznawaną głównie za sztukę dla dzieci i młodzieży. Spektakl ma otworzyć przed tą sztuką nowe horyzonty.
Zwieńczeniem projektu Reanimacja: Repatriant będzie wystawa prac komiksowych powstałych podczas spektaklu. Wystawa będzie miała miejsce w pubie Nowa Czytelnia. 


Brak komentarzy: